The Innerworld Zorg & Begeleiding

Samen de handen ineen slaan

Begeleiding

In de begeleiding van mensen stem ik mezelf af op wat er nodig is. Ik ga actief met mensen aan de slag met datgene wat bij ze past. Bij de een kan dat werken aan ontspanning zijn, dan gaan we b.v een wandeling in het bos maken. Tijdens deze wandeling onderzoeken we waar de knelpunten liggen. Stap voor stap gaan we deze knelpunten aanpakken in jouw tempo en op jouw manier. Bij elk contact kijken we waar we staan, hoe de afgelopen dagen zijn verlopen en spreken we de van belang zijnde gebeurtenissen/situaties door. 

Bij de ander gaan we b.v. samen naar een beurs van jouw interesse, als je dat moeilijk vind om daar alleen naar toe te gaan of we werken aan manieren om jouw sociaal netwerk op te bouwen.

De wijze waarop ik met je omga, stem ik af op wat jij nodig hebt. Ik heb tal van ideeën en praktische oefeningen om je daarbij te helpen. Die komen vanzelf naar boven terwijl ik bezig ben. Heb je er zelf ideeën over dan integreer ik dat eenvoudig. Want jouw ontwikkeling staat voorop.

Zijn er ook lichamelijke klachten dan kijk ik daar samen met jou vanuit een holistisch oogpunt naar. Zijn er meerdere hulpverleners/artsen betrokken in het proces, dan werk ik vanuit casemanagerschap. Samen zetten we jouw gezondheid op een rij, als jij dat wil ga ik met je mee naar deze bezoeken en brengen we samen alles in kaart. We spreken steeds door wat voor elk bezoek van belang is en spreken af welke positie ik inneem. We spreken de mogelijkheden in behandelingen door en jij beslist welke behandeling je kiest. Mijn oordeel is daarvoor niet van belang.