The Innerworld Zorg & Begeleiding

Samen de handen ineen slaan

Jacqueline Taalman van The Innerworld organiseert op de derde dinsdag van de maand een inloop-middag voor mensen met Autisme. Ook mensen, die niet gediagnosticeerd zijn met autisme, maar zich daarin wel herkennen zijn welkom. Of als je kinderen hebt met autisme en vol vragen zit,ook dan ben je welkom.

Voor mensen met autisme kan het lastig zijn een sociaal netwerk op te bouwen, onze bijeenkomsten bieden daarvoor de mogelijkheid. Ook kan er onderling informatie uitgewisseld worden over diverse onderwerpen, die lastig zijn, b.v. angsten, zelfvertrouwen enz. Bij voldoende belangstelling kunnen we op termijn b.v. thema- middagen of -avonden organiseren. Alles is mogelijk en wij komen graag met u in gesprek.